ՈՒրախություն

Ժպիտը ուրախության արտահայտման առաջնային պայմանն է, երբ դեմքի վրա արտահայտվում է մարդու զգացողությունները։ Ժպիտի միջոցով կարող ենք հասկանալ, թե մարդը տվյալ իրավիճակում ինչ է զգում։ Ուախության հակադիր հույզը տխրությունն է, որը հանդիսանում է բացասական հույզ, իսկ ուրախությունը դրական հույզերի մեջ է մտնում։

Continue reading “ՈՒրախություն”

Վախերը և դրանց տեսակները դեռահասների մոտ

Յուրաքանչյուր մարդու ծանոթ են վախի և տագնապի հույզերը, որոնք հանդիպում են ամենատարբեր իրավիճակներում և ունեն շատ տարբեր դրսևորումներ։ Այնուամենայնիվ, բոլոր վախերը ունեն մեկ ընդհանուր բնութագրիչ․ դրանք ընկալվում են մարդու կողմից որպես իրավիճակ, որում վտանգի է ենթարկվում սեփական անվտանգությունն ու ապահովությունը:

Continue reading “Վախերը և դրանց տեսակները դեռահասների մոտ”