Խաղում ենք միասին

Նախագծի հիմնավորում։ Երեխայի զարգացման համար շատ կարևոր դեր է կատարում խաղը։ Հատկապես նախադպրոցական տարիքում կարևորվում են սյուժետադերային խաղերը, որոնք երեխային տանում են դեպի զարգացում։ Մեծահասակ կյանքին հաղորդակից լինելը, նրան նմանակելը երեխային պատճառում է մեծ բավականություն։

Դասընթացի ընթացքում երեխաներին բաժանել խմբերի, նրանց տալ դերեր, կարծես ֆիլմում են, և վերահսկելով ամբողջ ընթացքը, խաղին տալ վերջաբան։ Քննարկել երեխաների հետ խաղի ընթացքը։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s