Գունաճանաչողություն

2-5 տարեկան երեխաների համար

Նախագծի նպատակն է՝ սովորեցնել երեխաներին գույները

Խնդիրները՝ մշակել խաղ գույների վերաբերյալ

Տևողությունը՝ 60 րոպե։

Խաղի կազմակետպման համար անհրաժեշտ նյութերն են՝ գունավոր փայտիկներ, ամաններ, որոնք երեխաները իրենք կգունավորեն։

Ըստ խաղի կանոնների երեխաները գունավոր փայտիկները կտեղադրեն համապատասխան գույնի ամանի մեջ։

Արդյունքում երեխաները կսովորեն գույները և կտարբերեն դրանք մյուսներից։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s